โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด


บุคลากร :: ฝ่ายอำนวยการ


ชื่อ-สกุล : นายสมควร ทองเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มงาน : ฝ่ายอำนวยการ
ลักษณะของงาน : ฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์มือถือ : 0898418621
E-Mail : maptaphut.huaipong@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นายสมพร สุดสุวรรณ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มงาน : ฝ่ายอำนวยการ
ลักษณะของงาน : ฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์มือถือ : 0863866819
E-Mail : maptaphut.huaipong@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางศศินันท์ สิทธิ์เมธีปรีชา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มงาน : ฝ่ายอำนวยการ
ลักษณะของงาน : ฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์มือถือ : 0819451536
E-Mail : kai-tabschool@hotmail.com

 

โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

E-mail : maptaphut.huaipong@gmail.com  phone : โทรศัพท์ 038-683197 โทรสาร 038-683197, 038-685855

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Bywww.maptaphutschool.ac.th
Design bywebkroox.com