เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์- ข้อมูลทั่วไป


เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์

 

 
เทศบาลตำบลบะยาว

ตำบลบะยาว  อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี  41280
โทรศัพท์ :  042-219634
อีเมลล์   :  www.bayaolocal.go.th

 

โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

E-mail : maptaphut.huaipong@gmail.com  phone : โทรศัพท์ 038-683197 โทรสาร 038-683197, 038-685855

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Bywww.maptaphutschool.ac.th
Design bywebkroox.com