กองสวัสดิการสังคม- ข้อมูลทั่วไป


กองสวัสดิการสังคม

 

บุคลากรกองสวัสดิการสังคม


นางสาวรัชนี  เฉลยพจน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


 
                                                                                                                                                           
                                    นางสาวกองมณี  กุมภวงค์                                                                                                           นางสาวจันสี  พรมพัฒ
                                        นักพัฒนาชุมชน (ลจ)                                                                                                      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

E-mail : maptaphut.huaipong@gmail.com  phone : โทรศัพท์ 038-683197 โทรสาร 038-683197, 038-685855

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Bywww.maptaphutschool.ac.th
Design bywebkroox.com