กองคลัง- ข้อมูลทั่วไป


กองคลัง

 

บุคลากรกองคลัง


นางสาวธราภรณ์  ภูแข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังนายกฤษณกาญจน์  ทองคำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 
                                                                                                                                                                                
            นางสาวอรุณณี  ทองยศ                                                                        นางสุทิสา  บุตรอินทร์                                                                                            นายธวัช   พรหมกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                                                 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                                                                             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

E-mail : maptaphut.huaipong@gmail.com  phone : โทรศัพท์ 038-683197 โทรสาร 038-683197, 038-685855

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Bywww.maptaphutschool.ac.th
Design bywebkroox.com